Firma powstała w 1996 roku z połączenia dwóch mniejszych zakładów elektromechaniki dźwigowej, prowadzonych przez obecnych właścicieli spółki. Firma posiada uprawnienia na modernizację wszystkich urządzeń dźwigowych i dźwignicowych, a także uprawnienia w zakresie szkolenia operatorów tych urządzeń, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.